IFMR Norden

Vill du uppleva äventyr, skapa livslånga vänskaper och knyta internationella kontakter? Då är IFMR Norden klubben för dig! 

Vi är en gemenskap på cirka 130 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Varje år organiserar vi flera spännande turer, från lokala endagsturer till längre resor. Vi har till exempel deltagit i internationella turer i Polen, Tyskland, Österrike och Ungern, bland många andra länder.

IFMR Norden

Vill du uppleva äventyr, skapa livslånga vänskaper och bygga internationella nätverk? Då är IFMR Norden klubben för dig! Med cirka 130 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, erbjuder vi varje år flera spännande turer, från lokala dagsturer till längre resor i Europa.

Jaakko Ingren
President

Erkki Koskinen
Vice President

Dagfinn Christensen
Sekreterare

Ulrich Bruus Madsen
Kassör

Björn Jakob Tryggvason
Klubbmästare Island

Hans Boie Klubbmästare Danmark

Glenn Ivar Dammen
Klubbmästare Norge

Håkan Pihl
Klubbmästare Finland

Leif Hemmingsson Klubbmästare Sverige

Per-Eric Nilzén
Redaktör och webmaster
(adjungerad)

Styrelsen

2024-2025

Vår styrelse väljs i samband med Vårmötet och tillträder den 1 januari påföljande år. 

Mellan medlemsmötena (vår- och höstmötena) leds klubben av styrelsen. Det är presidenten som vid behov kallar till styrelsemöte. Dessa  sker ofta via mejl eller telefonkontakt på grund av avstånden.

Klubbens fullständiga stadgar kan du ladda ner här.

Kontakt

Klicka på knappen nedan om du vill kontakta styrelsen eller någon annan medlem i klubben via mejl.

Vår historia

Allt började 1989 då Jan E Johnsson upptäckte att det inte fanns något fellowship för motorcykelintresserade rotarianer. Han kontaktar RI och fick okey att starta International Fellowship of Motorcycling Rotarians Chapter Northern Europe.

1992 hölls ett konstituerande sammanträde i Perstorp med Jan E Johnsson, Jørgen Otzen närvarande samt med telefonkontakt med Anders Edberg och Allan Segerberg. Det första ”riksmötet” hölls i Örebro den 25 september 1993 med endast sju deltagare.

Idag är vi närmare 200 medlemmar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, men vi har plats för fler.

Bli medlem i vår gemenskap idag!

Jubileumsskrift IFMR 20 år

Skriften är på 126 sidor så den tar lite tid att ladda ner beroende på din uppkopplingshastighet. Det kan ta flera minuter så ha tålamod!

Klickar du på bilden, öppnas den som en bläddringsbar bok på skärmen (rekommenderas).
Vill du istället hämta den som en pdf? Klicka här!

Vem var först?

Enligt IFMRs internationella hemsida startades IFMR av Rotary-klubben i Loxton, District 9520 i South Australia. Klubbmedlemmarna David Ingerson och Tony Moyle var inledande ordförande och sekreterare. Detta hävdar Jan E Johnsson är felaktigt och hänvisar till korrespondensen med Diann Porter.


Citat: ”I Loxton i Australien fanns en lokal Rotary-klubb, som idkade lokal samvaro inom ”motorcykelram”. Den hade dock inte någon world wide aktivitet eller kontakt.”

Ett internationellt nätverk

Oavsett vem eller var IFMR startade finns vi idag över hela världen, på alla kontinenter. Du kan träffa IFMR:are från Nord- och Sydamerika, Autralien, Japan, Sydafrika och de flesta andra länder – och du kan delta i allas aktiviteter! Tänk vilket enormt kontaktnät du får med IFMR!

Vem var först?

Enligt IFMRs internationella hemsida startades IFMR av Rotary-klubben i Loxton, District 9520 i South Australia. Klubbmedlemmarna David Ingerson och Tony Moyle var inledande ordförande och sekreterare. Detta hävdar Jan E Johnsson är felaktigt och hänvisar till korrespondensen med Diann Porter.


Citat: ”I Loxton i Australien fanns en lokal Rotary-klubb, som idkade lokal samvaro inom ”motorcykelram”. Den hade dock inte någon world wide aktivitet eller kontakt.”

Ett internationellt nätverk

Oavsett vem eller var IFMR startade finns vi idag över hela världen, på alla kontinenter. Du kan träffa IFMR:are från Nord- och Sydamerika, Autralien, Japan, Sydafrika och de flesta andra länder – och du kan delta i allas aktiviteter! Tänk vilket enormt kontaktnät du får med IFMR!

Länkar till andra IFMR-fellowship

ifmr.org

Detta är IFMRs centrala hemsida där du kan finna information om och kontakter till alla chapters i världen. 

Direktlänkar till några IFMR fellowship

IFMR Österrike/Tyskland/Schweiz – ifmr-ags.org/

IFMR Australien –  ifmraustralia.org

IFMR Belgien – http://www.ifmr.org/belgium/

IFMR Nederländerna –http://www.ifmr-nl.nl/

IFMR Nordameika –https://www.ifmr-na.org/

Stadgar