Våra Stadgar/Vedtægter

Våra nuvarande stadgar är daterade 2022 och antogs på vårmötet i Kirkenær.

Nytt i stadgarna från 2022 är att även icke Rotarianer kan bli medlemmar i IFMR Nordic Chapter efter rekommendation av en ordinarie medlem. Detta framgår i stadgarna avsnitt 3 B andra stycket. Ändringen har tillkommit eftersom IFMRs internationella stadgar ändrades i detta avseende 2020. 

För beslut om stadgeändring fordras två tredjedelars majoritet av närvarande och röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ett årsmöte.

Här kan du ladda ner våra aktuella stadgar/vedtægter både för IFMR Nordic och International.