IFMR-regler för körning i grupp

Säkerheten är alltid viktigast när vi kör motorcykel. 
Alla måste känna till hur vi kör tillsammans!

Karta och telefon

En karta över området eller en navigator är alltid en fördel om du skulle komma bort från gruppen.

Se till att ha färdledarens telefonnummer i din telefonbok.

Starta alltid med full tank

Alla skall ha full tank då turen startar. 

Vid tankning under turen tankar ALLA upp sina motorcyklar. Undantag kan eventuellt göras om du säkert vet att du har tillräckligt med bränsle till nästa planerade tankstopp. 

Hur långt man ska köra mellan tankstopp bestäms av den motorcykel som har minst tankvolym.

Paus

Paus planeras normalt in efter ca 60 minuters körning eller ca 100 km. 

När och var pausen ska tas, bestämmer turledaren.

Gruppkörning

Turledaren kör alltid först och sist kör kömotorcykeln (ankaret). Det är lämpligt att ledaren respektive ankaret bär orange säkerhetsväst och om möjligt kan kommunicera via intercom eller telefon.

Ledaren och ankaret behåller sina positionen under hela turen. Mellan ledaren och ankaret kör resten av gruppen i zig-zag-formation då vägen är tillräckligt bred.

Turledaren har just ”ställt av” en vägvisare i korsningen.

Vägvisning

I vägkorsningar där gruppen ska svänga åt vänster eller höger, i rondeller eller vid andra tillfällen då ledaren (eller du själv) bedömer att en vägvisning är lämplig, ger ledaren tecken till motorcyklist nummer två att stanna och agera vägvisare. 

Ledaren anger lämplig plats där ”tvåan” ska stanna. 

Vid sväng till höger är det ofta lämpligt att ”tvåan” stannar omedelbart före korsningen med höger blinkers påslagen samt visar vägen med armen. 

Vid sväng till vänster är det ofta lämpligt att ”tvåan” stannar omedelbart efter korsningen. Stanna så att du syns tydligt!

”Tvåan” får inte lämna sin plats innan kömotorcykeln kommer. ”Tvåan” ansluter då till gruppen framför kömotorcykeln.

På detta sätt växlar deltagarna sin position inom gruppen mellan ledar- och kömotorcyklarna.