IFMR Nordic

Do you want to join exciting tours, make new friends and international contacts and experience a fantastic community? Then IFMR Nordic is the club for you!

We are 140 members from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Every year we arrange a number of tours, both local one-day trips and longer tours. For example, we have been to Harz, on the Isle of Man, in Austria’s Alps, etc.

IFMR Norden

 

Vill du vara med på spännande resor, få nya vänner och internationella kontakter och uppleva en fantastisk gemenskap? Då är IFMR Norden klubben för Dig! 

Vi är nästan 200 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Varje år arrangerar vi ett flertal turer allt ifrån lokala dagsturer och längre resor.  Vi har t ex varit i Harz, på Isle of Man, i Österrikes alper m m.

Jaakko Ingren
President

Erkki Koskinen
Vice President

Dagfinn Christensen
Sekreterare

Ulrich Bruus Madsen
Kassör

Guðmundur Guðmundsson
Klubbmästare Island

Hans Boie Klubbmästare Danmark

Glenn Ivar Dammen
Klubbmästare Norge

Håkan Pihl
Klubbmästare Finland

Leif Hemmingsson Klubbmästare Sverige

Per-Eric Nilzén
Redaktör och webmaster
(adjungerad)

The board

2023-2024

Vår styrelse väljs i samband med Vårmötet och tillträder den 1 januari påföljande år. 

Mellan medlemsmötena (vår- och höstmötena) leds klubben av styrelsen. Det är presidenten som vid behov kallar till styrelsemöte. Dessa  sker ofta via mejl eller telefonkontakt på grund av avstånden.

Klubbens fullständiga stadgar kan du ladda ner här.

Kontakt

Klicka på knappen nedan om du vill kontakta styrelsen eller någon annan medlem i klubben via mejl.

Our history

It all started in 1989 when Jan E Johnsson discovered that there was no Fellowship for motorcycle -interested rotarians. He contacts RI and got okay to start the International Fellowship of Motorcycling Rotarians Chapter Northern Europe.

In 1992, a statutory meeting was held in Perstorp with Jan E Johnsson, Jørgen Otzen present as well as with telephone contact with Anders Edberg and Allan Segerberg. The first “national assembly” was held in Örebro on September 25, 1993 with only seven participants.

Today we are 140 members in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, but we have room for more.

Join our community today!

Anniversary Book - IFMR 20 years

The book has 126 pages so it can take some time to download depending on your connection. It can take several minutes, so be patient!

If you click on the image, it opens as a browsable book on the screen (recommended).
Do you want to pick it up as a PDF instead? Click here!

 

Who was the first one?

According to IFMR’s international website, IFMR was started by the Rotary club in Loxton, District 9520 in South Australia. Club members David Ingerson and Tony Moyle were introductory chairman and secretary. This claims Jan E Johnsson is incorrect and refers to the correspondence with Dian Porter.

 

Quotes: “In Loxton in Australia there was a local Rotary club, which carried on local co-existence in” motorcycle frame “. However, it had no World Wide activity or contact.”

An international network

Regardless of who or where IFMR started, we are today all over the world, on all continents. You can meet IFMR members from North and South America, Autralia, Japan, South Africa and most other countries – and you can participate in everyone’s activities! Imagine what a huge contact network you get with IFMR!

Vem var först?

Enligt IFMRs internationella hemsida startades IFMR av Rotary-klubben i Loxton, District 9520 i South Australia. Klubbmedlemmarna David Ingerson och Tony Moyle var inledande ordförande och sekreterare. Detta hävdar Jan E Johnsson är felaktigt och hänvisar till korrespondensen med Diann Porter.


Citat: “I Loxton i Australien fanns en lokal Rotary-klubb, som idkade lokal samvaro inom “motorcykelram”. Den hade dock inte någon world wide aktivitet eller kontakt.”

Ett internationellt nätverk

Oavsett vem eller var IFMR startade finns vi idag över hela världen, på alla kontinenter. Du kan träffa IFMR:are från Nord- och Sydamerika, Autralien, Japan, Sydafrika och de flesta andra länder – och du kan delta i allas aktiviteter! Tänk vilket enormt kontaktnät du får med IFMR!

Länkar till andra IFMR-fellowship

ifmr.org

Detta är IFMRs centrala hemsida där du kan finna information om och kontakter till alla chapters i världen. 

Direktlänkar till några IFMR fellowship

IFMR Österrike/Tyskland/Schweiz – ifmr-ags.org/

IFMR Australien –  ifmraustralia.org

IFMR Belgien – http://www.ifmr.org/belgium/

IFMR Nederländerna –http://www.ifmr-nl.nl/

IFMR Nordameika –https://www.ifmr-na.org/

Stadgar