IFMR Norden är en klubb för Dig som kör motorcykel, bor i Norden och är medlem i Rotary.
Inom Rotary finns så kallade Fellowships, som man kan kalla intressegrupperingar inom organisationen, där medlemmar med ett visst intresse samlas, möts och utbyter erfarenheter. Grundtanken är att skapa mötesplatser där Rotarianer kan träffas och umgås också på fritiden.

I Chapter Norden är vi ca 200 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Alla har ett gemensamt intresse – att köra eller åka motorcykel. Det vi gör är mycket enkelt. Vi träffas, åker motorcykel, umgås med varandra samt äter och dricker gott.

Vår-och höstmöten

Varje år hålls två stora möten, Vårmötet, som alltid går av stapeln under Kristi Himmelsfärdshelgen, och Höstmötet under mitten av augusti. Vid Vårmötet väljs styrelse och budgeten godkänns. Styrelsen består av president, vice president, sekreterare, kassör samt fem klubbmästare, en från varje land.

McRotary - vår medlemstidning

IFMR Norden ger ut den digitala medlemstidningen McRotary med fem nummer per år där du kan läsa om både planerade och genomförda turer. Du kan hämta tidigare utgåvor som pdf-filer genom att klicka på här eller på fliken McRotary här ovan.

Vad gör vi?

Under MC-säsongen arrangerar medlemmarna, ofta i samarbete med klubbmästaren i resp land, spännande turer med varierande längd, både med och utan övernattning. Ofta ingår något intressant studiebesök i resan. Det kan vara besök på något museum eller företag (ofta med teknisk eller motorcykelanknytning) men vi kan också bli guidade på någon vacker och intressant plats.

Som medlem i IFMR har du också möjlighet att delta i andra länders aktiviteter. Vi är många som har deltagit i turer inte bara inom Europa utan också i USA, Sydafrika och Australien. Gå in på respektive chapters webbsidor där du finner mer information.

Vill du vara med?

Är du Rotarian och kör eller åker (även som passagerare) motorcykel eller scooter och tycker om trevlig samvaro, utflykter och äventyr - då ska du gå med i vårt fellowship! Medlemsavgiften är bara 50 Euro per år samt 12 Euro för en familjemedlem (frivilligt) och kostnaderna för de olika turerna hålls på en rimlig nivå (även om vi både bor och äter gott). Kontakta någon i styrelsen till exempel klubbmästaren i ditt land. Klicka på länken eller knappen "Kontakta oss" i navigeringsmenyn till vänster och skicka ett mejl eller ring eller anmäl dig direkt här! Du kommer inte att ångra dig!