IFMR är uppdelade i fristående chapters som representerar ett land eller en region. Varje chapter är en fristående organisation med egen administration, egna funktionärer och egen hemsida och givetvis, egna akriviteter som samtliga medlemmar i IFMR, oavsett nationalitet, är välkomna att delta i.

IFMR.org är länken till den centrala hemsidan varifrån kan få kontakt med alla chapters i världen. 

 IFMR.org - Detta är IFMRs centrala hemsida där du kan finna information om och kontakter till alla chapters i världen.