Idén till International Fellowship of Motorcycling Rotarians 

Jan E. JohnsonEn höstdag 1989 satt Jan E Johnsson hemma och läste Rotary Norden och där fanns en uppmaning att anmäla sig till olika fellowship-aktivitetet. Han noterade, att det inte fanns något fellowship för motorcykelintresserade rotarianer. Därför kontaktade han Evanston och påpekade bristen. Den 22 december 1989 kom det ett svar från Diann Porter. Innebörden av svaret i korthet var: "OK mr Johnson. Ni kan väl starta det då." Ett par dagar senare kom det ytterligare ett brev med namn på 28 amerikanska rotarianer som anmälde sitt intresse.

Jan faxade till Diann och meddelade att han var intresserad att starta ett fellowship. Detta resulterade, enligt Jan, snart i "1/2 kilo instruktioner och ytterligare ett tiotal amerikanska adresser samt ett halvdussin från Australien." Jan tyckte inte att det var så klokt att ha presidenten i Sverige och medlemmarna i USA, Kanada och Australien. Han ville starta IFMR Northen Europe och för detta fick han OK av Diann.

1992 hölls ett konstituerande sammanträde i Perstorp med Jan E Johnsson, Jørgen Otzen närvarande samt med telefonkontakt med Anders Edberg och Allan Segerberg. Det första "riksmötet" hölls i Örebro den 25 september 1993. Då deltog endast sju personer: Jan E Johnsson, Åke Strömgren, Jan och Monica Ouchterlony, Anders Edberg samt Allan och Gun Segerberg.

Vem var först?

Enligt IFMRs internationella hemsida startades IFMR av Rotary-klubben i Loxton, District 9520 i South Australia. Klubbmedlemmarna David Ingerson och Tony Moyle var inledande ordförande och sekreterare. Detta hävdar Jan E Johnsson är felaktigt och hänvisar till korrespondensen med Diann Porter.
Citat: "I Loxton i Australien fanns en lokal Rotary-klubb, som idkade lokal samvaro inom "motorcykelram". Den hade dock inte någon world wide aktivitet eller kontakt."

IFMR - ett internationellt nätverk

Oavsett vem eller var IFMR startade finns International Fellowship of Motorcycling Rotarians idag över hela världen, på alla kontinenter. Du kan träffa IFMR:are från Nord- och Sydamerika, Autralien, Japan, Sydafrika och de flesta andra länder - och du kan delta i allas aktiviteter. Tänk vilket enormt kontaktnät du får med IFMR!

Är du Rotarian och kör motorcykel - ansök om medlemsskap här!

Under fliken "Om oss" hittar du också mer information om IFMR Norden och länkar till andra IFMR-Chapter

Historisk källa: Jan E Johnssons tal i samband med IFMRs 10-årsjubileum återgivet i minnesboken "IFMR Norden 20 år 2012" av Tom Heckmann.

Rotary logo