IFMR Norden – Medlemsregistering

 

Klicka ditt lands flagga så kommer du till rätt registreringsfomulär!

Danmarks klubmester langstraktFinlandIslandNorgeSverige

Fyll därefter i dina kontaktuppgifter (uppgifter märkta med (*) är obligatoriska) och klicka på Submit.

Därmed godkänner du att dina kontaktuppgifter lagras i IFMR Nordens medlemsregister, som delas med övriga klubbmedlemmar. Uppgifterna får endast användas internt inom klubben och får ej delges tredje part eller användas i externt marknadsföringssyfte och dylikt. Missbruk av detta kan leda till uteslutning.