”TOUR de Fyn” vi ser på slotte og herregårde del 2 :

Da turen ikke er færdigredigeret, vil endelig startsted og rute kommer senere.   Vi skal dog igen forbi nye slotte og herregårde,  men denne gang på Midt- og Sydfyn.

Vi kommer ud at køre på små skønne veje forbi bl.a. Holstenshuus og  Arreskov gods, og der vil forhåbentligt også blive rundvisning m.m.

Vi regner med start i Odense området kl. 9.00 med kaffe og rundstykker. Frokosten finder vi et godt sted og afslutning med kaffe og kage.

Pris ca. kr. 200,00.

Vi vil glæde os til,  i forhåbentligt flot vejr,  at vise jer rundt på Fyn.

Mange hilsner

Torben Bjerregaard og Jan B. Pedersen, klubmester